Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
15. januar 1907

mine personlige Fjender Hovedsagen

15 Jan. 07.

Kære Henrik Pontoppidan

Tak for Brevet1. Alene den Beskyldning, De retter mod mig, at for mig var altid Kampen mod mine personlige Fjender Hovedsagen, viser mig tydeligt, hvad jeg nok var forberedt paa, at jeg i Deres Betragtning henhører under Protokollen for mistænkelige Personer. Jeg lader iøvrigt være at besvare Deres Brev, fordi jeg ikke kunde gøre det uden med en dyb Bitterhed, som let vil stifte Ufred mellem os. Og jeg sætter meget mere Pris paa at bevare vort Forhold uanfægtet end paa at beholde det sidste Ord. Venlig Hilsen. Selvfølgelig glæder jeg mig til at se Asgaardsrejen

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] Brevet: kendes ikke. tilbage