Ella Hancke til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 22. september 1899

kvalmende Reklame

[22.9.18991]

Kære Hr. Pontoppidan.

De kan være aldeles overbevist om, at min er Skylden ikke, naar der er bleven gjort en saa smagløs Reklame over min ulyksalige Bog, der aldrig kommer.

Jeg har for længe Siden med hele min Ungdoms Ubeherskethed fortalt Forlaget, hvor den evige Anmelden, og denne evige Liren op med Deres Ros var mig imod, og i hvilken Grad jeg troede denne Foregriben Tingenes Gang vilde skade Bogen.

Og trods Løfter om Diskretion offentliggøres i Dag i Vort Land, et Brudstykke af Deres Brev2.

Det er ikke "pænt" af Hirschsprung 2 maaske jeg slet ikke behøvede at rense mig i Deres Øjne, for saa overdreven meget Fintfølelse behøver et Menneske vel ikke at have for at kvalmes ved en saadan Reklame, der ikke alene banaliserer noget af det, man var gladest over; men ogsaa latterliggør En selv.

Det er jo henvendt til Publikummet for hvem en saadan Ros forekommer "smigrende" og Forlaget mener maaske, at jeg paa Bunden af mit Hjærte føler mig "smigret" trods alle Indvendinger ud ad til.

Men De vil jo nok forstaa mig! –

Jeg kan kun gentage, det er kvalmende at være Genstand for en saadan en "dum" Reklame.

Med de ærbødigste og hjærteligste Hilsner Deres hengivne
Ella Hancke.22/8 – 99

 
[1] datoen 22/8 nederst på brevet må være en fejlskrivning. Men anden hånd (KB?) er tilføjet: "stpl. 22/9 1899". Reklamen i Vort Land stod netop denne dag. tilbage
[2] Brev: Pontoppidans brev til Hirschsprung 26.1.1899, refereret i Vort Land 22.9.1899. tilbage