Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 26. januar 1899

anbefaler på det varmeste

26d Jan 99. Bakkegårdsalle 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

Den tilsendte Roman, som De har villet høre min Mening om, har jeg nu læst, – og læst med stigende Overraskelse og Beundring. "Ruth Erlandsen" er absolut en ganske fortræffelig Bog, rig, varm og dristig og dog så kvindelig fin og fuld af Ynde. Jeg anbefaler Dem på det varmeste at forlægge den; det er et betydeligt Værk; det er vist længe, siden der herhjemme er fremkommen noget bedre af en så uprøvet Pen; i hvert Fald er det længe, siden jeg har læst en ung Bog, der har 2 gjort et så dybt Indtryk på mig. – Skulde De komme til at tale med Forfatterinden, beder jeg Dem bringe hende min Hilsen med en varm Tak for den sjældne Glæde, jeg har haft af hendes Bog.

Dog kan jeg ikke lade være at gøre en Henstilling, gående ud på at få bortskåret det første Kapitel, der synes mig ret overflødigt og det mindst velskrevne, samt de to lange Breve, der afslutter Bogen. Jeg troer, de kan undværes, og de er ligesom for private, især det sidste. De burde vistnok anmode Forfatterinden om at tage under Overvejelse, om en sådan Beskæring ikke vilde blive til Gavn for Bogen.

Ihast en Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.