Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 31. januar 1899

altid til Tjeneste

31te Jan. 99. Bakkegårdsalle 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

Hermed den bebudede Kvittering, som De jo har lovet at indfri for mig i Overformynderiet, hvor ethvert Bud kan hæve Summen. Dersom De under "Til Vitterlighed" vilde anbringe Deres eget Navn, behøves ingen anden Attestering af Underskrifternes Ægthed; og i Grunden forlanges ikke engang så meget, da mit Navn er tilstrækkeligt.

Jeg har ligget på en Aftentur ind til Dem; men hele sidste Uge hengik med Dårlighed, og endnu er jeg ikke meget værd. Når jeg er nogenlunde normal igen, giver jeg et Pip fra mig.

2 På Forhånd mange Tak for Ulejligheden med Pengene. —

Og Tak for Deres sidste Småbreve. Hvad De1 i det sidste skriver om "at træffe en Aftale" med mig om en fast Ansættelse som Deres literære Konsulent, så beder jeg Dem om ikke under nogen Omstændigheder at tænke derpå. Jeg er altid til Tjeneste med min Bistand, hvor De mener at kunne have Gavn af den; og jeg vil√ være glad ved, om jeg engang imellem kan gengælde lidt af, hvad jeg skylder Dem og Forlaget af Tjenester og Offervillighed.

Mange Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] < de tilbage