Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. Februar 1899 (kort efter 31.1.1899)

Tak for Lånet

Bakkegårdsalle 6. [februar 18991]

Kære Hr. Hirschsprung!

Min bedste Tak for Ulejligheden; men de 200 Kr. sender jeg tilbage med mange Tak for Lånet.

Ja, kunde jeg snart komme helt til Kræfterne igen. Ingen ønsker det oprigtigere end

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæk daterer brevet efter dets placering i samlingen. tilbage