Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 22. marts 1899

vågner af min Vinterdvale

22d Marts 99. Bakkegårdsalle 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

Det er min bestemte Mening, at "Det Schubotheske Forlag" hverken vil kunne høste√ Ære eller Fortjeneste ved at udgive "Krydsende Veje", der er et uliterært Makværk, hvis sidste Halvdel med Intrigernes Løsning endog er under al Kritik. De må virkelig ikke sammenstille Forfatteren af dette Pjank med Sophus Bauditz, hvis Popularitet – trods noget altfor√ naivt i hans 2 Bøgers Anlæg – er både naturlig og vel fortjent. En Bog som "Krydsende Veje" vil aldrig komme udenfor Læsetaskerne.

Jeg formoder, at De helst vil lade Manuskriptet afhente; ellers skulde jeg gerne sende Dem det med Posten. Men da De således alligevel skal have Bud herud, kunde De da ikke gøre mig den Tjeneste at hæve medfølgende Anvisning for mig i Landmandsbankens Sparekasseafdeling. Jeg udsteder den til Dem for ikke at være nødt til at anbefale dette Brev.

Ja, det gjorde mig ondt, at jeg ikke traf Dem hjemme forleden; jeg 3 gik hen og trøstede mig ved at se "Fruen fra Havet"1, der var lidt fersk i Smagen (at sige: Udførelsen). Nu skal jeg forsøge, om jeg har bedre Held med mig en anden Aften. Jeg er nemlig i denne Tid "på Farten". Når de lyse Aftener begynder, vågner jeg af min Vinterdvale og får endog√ Lyst til at gå i Teatret. Jeg har været både til "Hakon Jarl"2 og "Sommernatsdrømmen"3 og har desuden mine Svigerinder her i Byen for Tiden.

Oppe fra Norge ikke noget særligt nyt. Dog troer jeg, at jeg nu snart kan vente min Kone tilbage, skønt næppe helt rask.

Nu glæder jeg mig til at se Dem, enten her eller hos Dem selv.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fruen fra Havet: Henrik Ibsens skuespil fra 1888 blev i sæsonen 1899/1900 fra 15.3. opført fem gange på Det kgl. Teater. tilbage
[2] Hakon Jarl: Oehlenschlägers tragedie blev opført torsdag 2. marts 1899 på Det kgl. Teater. tilbage
[3] En Skærsommernatsdrøm af Shakespeare blev opført fra 26. februar på Det kgl. Teater i Karl Mantzius' iscenesættelse. tilbage