Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 3. april 1899

et halvt hundrede Arvinger til ingenting

3de April 99. Bakkegårdsalle 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

De vilde vel ikke gøre mig den Tjeneste at underskrive medfølgende Dokument som "Vitterlighedsvidne" og mulig formå også Hr. Lübecker dertil. Som De vil se, er jeg til min store Overraskelse bleven "Med-Arving" eftertil en gammel Tante1, der dog desværre ingenting ejede. Og dette ingenting er vi et halvt hundrede Stykker til at dele.

Mon De skulde være kommen hjem fra Deres Udenlandsrejse? Jeg håber 2 De har haft det godt. Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Tante: fasteren Caroline Pontoppidan, der døde ugift 29.3.1899 i København, 73 år gl. tilbage