Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 13. april 1899

Tak for Velvilje

13d April 99. Bakkegårdsallé 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

Må jeg, ligesom sidst, foreløbigt nøjes med at sende Dem denne Bevidnelse for Modtagelsen af de 250 Kr, indtil Blanketten fra Overformynderiet kommer; den skal da straks blive tilstillet Dem. Jeg siger Dem Tak for Velvilje og Ulejlighed og glæder mig til at se Dem imorgen.

Venligst Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.