Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 26. januar 1899

midt i "Ruth Erlandsen"

26d Jan. 99. Bakkegårdsalle 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

Ja, det vilde jeg sandelig grumme gerne; men jeg er idag opstanden efter tvende Dages Sengeleje, – så jeg må have "Fjerdemanden" tilgode. Men hvorledes? Skal De ikke til Forfatterforeningens Souper iaften? Jeg havde besluttet at tegne mig – men blev altså dårlig!

Jeg modtog igår den omtalte Kvitterings-√ Blanket fra Overformynderiet; men da også min Kone skal skrive under, har jeg måttet sende den til Norge; den vil altså først kunne være her tilbage om nogle Dage.

Tak, fordi De vilde se mig, og hils Deres Familje på det venligste fra

Deres hengivne
2 og midt i "Ruth Erlandsen1" siddende
H. Pontoppidan.

Om nævnte Manuskript skal jeg i Løbet af nogle Dage nærmere udtale mig.

 
[1] Ruth Erlandsen: roman af Ella Hancke (1877-??), jødisk forf., gift 1901 m. (revy- og vise)forfatteren Anton Melbye (1861-1929). Bogen udkom s.å. En artikel om hendes i Hver 8 Dag 1899-1900, s. 92, skal konsulteres. tilbage