Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 18. januar 1899

Tilståelse

18 Jan 99. Bakkegårdsalle 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

Det er en for stor Ulejlighed, De har gjort Dem med at sende mig de 200 Kr herud; det hastede ikke så stærkt. Må jeg foreløbigt nøjes med at sende Dem denne Tilståelse1 for Modtagelsen. Jeg kan nemlig anvise Dem Beløb både på Finanshovedkassen og på nogle Overformynderirenter2; de sidste, troer jeg, forfalder i denne Måned; men jeg får først Meddelelse derom om nogle Dage og veed heller ikke nøjagtig Summens Størrelse. Såsnart jeg får Blanketten 2 derfra, skal jeg sende Dem den i underskreven Stand. – Finanslovspengene forfalder jo først til Februar og endda kun i mindre Summer, så jeg antager, at De hellere vil være fri for det større Besvær, når De kan nøjes med det mindre.

Tillykke med Onkelværdigheden og Tak for Besøget igår.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Tilståelse: kvittering. tilbage
[2] Overformynderirenter: der er tale om Antoinettes arv. tilbage