Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 27. december 1898

overvældende Venskab


27d Decb 98.
Bakkegårdsallé 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

Bægge Helligdagene blev jeg forhindret i at nå ud i Bredgade for at aflægge Dem og Deres Familje en Julevisit. Nu kommer jeg med det første en Aftenstund; men kan dog ikke√ vente med at sende Dem min Kones og min egen hjerteligste Tak for Deres pragtfulde Frugtkurv, hvis Yppighed kastede et sydlandsk Stråleskær over vor ellers noget triste og mørke Juleaften.

Tak, fordi De altid så kærligt tænker på os, og vær forvisset om, at vi skatter det Venskab og den Deltagelse, De ved 2 enhver Lejlighed på en så overvældende Måde viser os.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.