Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
30. juni 1899

Vi maa drikke alle smukke Pigers Skaal

30 Juni 99.

Kjære Pontoppidan

Hermed en polsk Oversættelse af Deres Fra Hytterne1 som jeg længe har havt liggende og vil give Dem da den dog altid maa have en lille Smule Interesse for Dem.

Jeg er nu saa vidt helbredet at jeg kan gaa nogle hundrede Skridt, og tænker stærkt paa at rejse. Af den nylige venlige Tilsendelse af et af Deres Hefter2 slutter jeg, at De er her endnu. Gid vi kunde blive enige om at spise et eller andet Maaltid sammen og drikke alle smukke Pigers Skaal.

Deres hengivne
Georg Brandes.

 
[1] Fra Hytterne: Den polske oversættelse, Z chat, er i HPF alene dateret ud fra dette brev. tilbage
[2] Hefter: Den 17. juni var udkommet 1. hefte af subskriptionsudgivelse af Fortællinger. tilbage