Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Havnegade 55, København. 26. april 1899

en Fejl at Jakobe ikke er smuk

Havnegade 55. 26de April 99.

Kjære Hr. Pontoppidan

De har gjort mig stor Glæde ved Tilsendelsen af Deres Bog1. Jeg har brugt det meste af min Dag til at læse den igennem og overveje den. Det er jo egentlig mindre en Bog end nogle Kapitler af en Bog, men det er en Fornøjelse at se dette Levnedsløb voxe og beriges for Ens Øjne.

Jeg finder det Træk meget fint, at Per vinder den modstræbende Jakobes Sanser, saa hun paa én Gang maa ringeagte sig selv og elske ham. Overskue Bogen kan jeg jo endnu slet ikke. Derfor véd jeg ikke, om Per ikke burde have havt nogle mere sympathetiske Egenskaber. En lille Fejl troer 2 jeg, det er, at Jakobe ikke engang tilsidst bliver smuk for Læserens Øjne. De har gjort lidt for meget ud af hendes Grimhed dertil; det fæle Træk, at hun mangler Hage2 f. Ex.; dette Savn kan ikke Udtrykket erstatte.

Alle Personerne her staar i høj Grad levende for En: Dyhring, Eybert, Aron Israel osv.

Det er kjedeligt, De aldrig har Lyst til at komme og snakke lidt med mig. Nu har jeg ligget 4 Maaneder og en Uge i min Seng, pint af en Suite af Aarebetændelser, saa De havde været velkommen, er iøvrigt saa endnu. Saatidt min Sygdom synes hævet, vender den tilbage.

Deres hengivne
Georg Brandes.

 
[1] Deres Bog: Lykke-Per. Hans Kærlighed. tilbage
[2] mangler Hage: I 2. udgaven rettede Pontoppidan:

Lykke-Per finder Skatten, 1898, s. 92
Lykke-Per bd. I, 1905, s. 201
stærkt udpræget jødiske Træk, en voksbleg Hud, en stor kroget Næse, en lille Mund og næsten ingen Hage, – et fuldkomment Papegøjefjæs, sagde han ved sig selv.stærkt udpræget jødiske Træk, en voksbleg Hud, en stor kroget Næse, en bred Mund og en kort afskaaren Hage.

Betegnelsen "Papegøjefjæs" bliver i LP B flyttet til kap. 7, s. 216. tilbage