Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 25. september 1898

med påholden Pen

25/9 98.

Bakkegårdsallé 6.

Kære Dr. Brandes!

Jeg behøver næppe at fortælle Dem, hvor stor en Glæde De har gjort mig ved den ærefulde Tilsendelse af Deres Bog om Julius Lange1. Jeg har læst den med det Stænk af Vemod, der gærne griber mig, når jeg læser om en Ungdom, der allerede i Tyveårsalderen har nået et Kulturtrin, jeg selv aldrig vil kunne nå. Langes Værker kender jeg med Skam at tale om ikke meget til; men jeg har gennem Deres Bog fået forøget Lyst til at lære ham rigtig at kende også som Skribent.

Når jeg om et Par Dage sender 2 Dem Begyndelsen af et nyt Optryk af en gammel Bog2, er det ingenlunde for at forsøge på at tvinge Dem til påny at læse den; slet ikke. Den melder sig nok i Forordet som en ny Bearbejdelse men er det egentlig kun for enkelte Partiers Vedkommende, som i sin Tid af personlige Grunde blev skrevne ligesom med påholden Pen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Georg Brandes: Julius Lange. Breve fra hans Ungdom. Med en Indledning og en Ramme, 1898. tilbage
[2] Det forjættede Land. tilbage