Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Fanø. 3. juli 1899

knyttet til Dem ved Taknemlighedsgæld


3/7 99.
p.t Nørby
pr. Nordby (Fanø)

Kære Dr. Brandes!

I dette Øjeblik modtager jeg den polske Bog1 og Deres venlige Linjer; jeg bringer Dem min bedste Tak for begge Dele. I en eller anden Avis såe jeg forleden2, at De var kommen oven Senge, og glædede mig af Hjertet derover. Som De vil se, er jeg borte fra København; og når De nu rejser – til Udlandet3 sagtens – så ser jeg Dem vel ikke for det første. Jeg vil dog ofte tænke på Dem; thi jo ældre jeg bliver, des stærkere føler jeg mig knyttet til Dem ved en Taknemlighedsgæld, 2 der daglig beskæftiger mig.

Jeg ønsker Dem en lykkelig Rejse med et godt Udbytte især for Deres Helbred, der jo ikke alene betyder så meget for Dem selv men også for andre.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] den polske Bog: Z chat, oversættelse af Fra Hytterne, 1899. tilbage
[2] en Avis forleden: Den skal efterspores. FB. tilbage
[3] til Udlandet: gjorde GB det? FB. tilbage