Ernst Brandes til Henrik Pontoppidan
30. december 1890

Ansvaret Deres

Ernst Brandes
Kjøbenhavn (K)

d. 30/12 1890

Kære Pontoppidan

Tak for Oplysningerne og i Hast disse Ord til at undgaa Misforstaaelse og til at faa opklaret, om jeg har gjort noget, hvori De ikke er helt enig.

Jeg er foreløbig ikke bleven spurgt om mine tidligere Tanker om Ansvaret, endnu mindre om Deres, og har selvfølgelig ikke ytret mig om nogen af Delene.

Det jeg har gjort overfor Forhørsdommeren√ er kortelig følgende:

Paa Spørgsmaalet om jeg vilde navngive Forfatteren, har jeg svaret med Ja og med Afleveringen af Deres Brev, og jeg har tilføjet, at jeg anser Ansvaret 2 for Deres, dels fordi De vedkender Dem Forfatterskabet, dels fordi De i Realiteten aldrig har været anonym, idet Mærket "Urbanus" har været kendt som Henrik Pontoppidan's. Og at dette sidste virkelig forholder sig som saa, har jeg dernæst dokumenteret med Henvisninger til de navngivne Optryk1 af Deres Urbanus' Artikler.

Jeg mindes i Øjeblikket ikke den Samtale om Svaret til F. Jungersen, som De omtaler i Deres sidste Brev2; maaske jeg ved Lejlighed kan faa det opfrisket ved Samtale med Dem, og jeg er iøvrigt ganske tilbøjelig til at antage Deres Hukommelse for paalidelig.

Skulde Forhørsdommeren spørge mig om hvad Deres Tanker formentlig 3 har været om Ansvaret, skal jeg selvfølgelig holde mig til Deres Forklaring i det nu modtagne Brev.

Det var rart at se Manuskript fra Dem

Deres forb.
Brandes

 
[1] navngivne Optryk: det drejer sig eksempelvis om udkastene til Vildt og flere af teksterne i Krøniker. tilbage
[2] sidste Brev: kendes ikke. tilbage