Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skjoldsgade 8, København Ø. 14. oktober 1906

om Asgaardsrejen14-10-[1]906
SKJOLDSGADE 8
KJØBENHAVN Ø
TELEFON 5117

Kære Pontoppidan! Tak for Bogen1. De er den gamle og De er den rigtige – jeg er lige ved at sige: den eneste hertillands, der siger det som jeg helst vil høre.

Stykket er udmærket for Scenen. Sikker i dramatisk Bygning, udmærkede 2 Roller. Men Publikum er jo fordærvet af Farce og Melodrama.

At De "bøjede Dem i Støvet" for det lange Spektakel2, det undrede mig lidt. Men det vedkommer jo ikke mig.

Venligst Hilsen

Deres hengivne
Edv. Brandes.

 
[1] Bogen: Asgaardsrejen, der udkom 5.10.1906. Der har antagelig været et ledsagende brev, men det er ikke bevaret. tilbage
[2] det lange Spektakel: en hentydning til HPs digt til Drachmann, offentliggjort i Politiken den 9.10, hvori det hedder:

Jeg kaster Skjold og Lanse
og bøjer mig i Støvet ned

tilbage