Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Hillerød. 21. november 1906

De er den danske Præstestands Lærer

Hillerød.
21d Novb. 1906.

Kære Dr. Brandes!

Mange Tak fordi De påny har vist mig Deres Venskab ved et sende mig Deres nye Bog1. Hvor jeg beundrer og misunder Dem Deres overordenlige Arbejdskraft! Og hvor det er morsomt, at De nu er bleven den danske Præstestands Lærer og Vejleder! De rejser Dem ved disse Oversættelser2 et storslået Æresminde midt i den Kirke, der har forkætret Dem. Den burde nu tildele Dem en Helgenglorie eller i det mindste den teologiske Doktorhat.

Jeg skylder Dem også Tak for Deres venlige Linjer om "Asgårdsrejen". Stykket skal nu op i Provinserne3; 2 men der bliver dets Lykke sikkert krank. I København4 får jeg det vel næppe frem, da det skal have fået en ugunstig Modtagelse hos Pressen.5

Med venligst Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Job og Prædikeren oversatte, 1906. tilbage
[2] Oversættelser: se også HPs brev 19.12.1905 til EB. tilbage
[3] Provinserne: stykket havde urpremiere på Odense Teater 30.11.1906. tilbage
[4] København: premiere på Folketeatret 26.1.1907. tilbage
[5] ugunstig Modtagelse: VI SKAL HAVE GRAVET ANMELDELSERNE FREM. tilbage