Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Frederiksborg. 19. december 1905

Ja, ja, vi ender alle i Teologien

Frederiksborg
19de Decb. 1905.

Kære Dr. Brandes!

Mange Tak, fordi de har betænkt mig med et Ekpl. af Deres nye Oversættelse. Det er et uhyre Arbejde, De der har taget Dem på. Først Jesajas1 og nu Salmerne2; og der følger sagtens endnu mere. – Ja, ja, vi ender alle i Teologien. Her sender jeg Dem mit teologiske Værk3 i fornyet og forbedret Udgave.

De gjorde desværre ikke Alvor af at besøge mig i Sommer. Ved Vintertid tager De naturligvis ikke på Landet; men når Skoven igen bliver grøn, håber jeg, De vil erindre Deres Løfte.

Med Tak og Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Jesajas: Jesaja, overs. fra hebraisk af E. Brandes, 1902. tilbage
[2] Salmerne: overs. af E. Brandes, 1905. tilbage
[3] Værk: anden udgave (i 3 bind) af Lykke-Per, der udkom 19.12.1905. tilbage