Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Hillerød. 22. september 1906

det gamle Testamentes Lyn og Torden

Hillerød
22d Septb 1906.

Kære Hr. Landstingsmand!

Endelig kommer der en glædelig Efterretning fra Politikens Verden1. Der er dog mere Fornuft og Retfærdighed mellem Menneskene, end det undertiden ser ud til. Jeg ønsker os alle til Lykke med Deres Valg. De er vistnok den eneste nu, der kan samle Stumperne af det Frisind, som ikke er af evangelisk Art men har noget af det gamle Testamentes Lyn og Torden i sig. De kommer jo endda lige fra Profeterne2.

Modtag en Lykønskning og en hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Den 20. september 1906 blev Edvard Brandes valgt ind i landstinget. tilbage
[2] lige fra Profeterne: EB havde netop udgivet en oversættelse af Jobs Bog og af Prædikeren. tilbage