Edvard Brandes til Peter Nansen
Sendt fra København. 7. juni 1894

gerne træffe Pontoppidan

Meddelelse

TilFra
Hr.Redaktionen af Politiken
Østergade 23, Hj. af Integade
KjøbenhavnHelsingør√, den 7 Juni 1894

Kære Ven! Jo tak, jeg vil gerne spise hos dig og træffe Pontoppidan1, hvis Bog2 jeg først modtog idag og ikke har taget fat paa endnu. Jeg sidder i Bjørnsons "Absalon"3, der saa rart aabenhjærtigt fortæller Bjørns første Ægteskab lige fra den første Kryben paa til Slagsmaalene og Bergliots Fosterfordrivelse. Gud véd, hvad Fru Sandstrøm4 nu svarer dertil. Nu har hun frit Slag.

"Dannebrog"5 er dejlig idag. Men hvem er din Kompagnon Jørgen Jensen – jeg troede, at han var død. Er det Arthur Salmonsen?

Igaar havde jeg Brev fra Hetna6. Naa, hun bliver længe borte.

Ellers intet nyt fra Shipkapasset.

Din EB.

 
[1] træffe Pontoppidan: se brev fra Pontoppidan til Edvard Brandes 12.6.1894. tilbage
[2] Bog: Nattevagt. tilbage
[3] Absalon: Bjørnstjerne Bjørnsons "Absalons Haar" udkom 1894 i bindet Nye Fortællinger. tilbage
[4] Fru Sandstrøm: formentlig Olivia Wilhelmine Sandström, f. Levison (1847-11.4.1894), forfatterinde. "Hun blev en af de mest radikale gennembrudskvinder […] og en af de ganske få kvinder, der vovede at ytre sig offentligt i forbindelse med den nordiske sædelighedsfejde, som satte seksualiteten til debat." (Birgit Mortensen i Dansk Kvindebiografisk Leksikon.) tilbage
[5] "Dannebrog": formentlig en hentydning til Otto Borchsenius’ anmeldelse af Nattevagt. tilbage
[6] Hetna: Edvard Brandes' datter, f. 27.12.1876. tilbage