Peter Nansen til Edvard Brandes
16. juli 1894

Ingen kom

[mandag] 16 Juli 94.

Kære Ven!

Hetna skriver til mig, at hun rejser fra Kristiania Onsdag Morgen med√ "C.P.A. Koch". Hun går vel i Land ved Helsingør.

Jeg tilbragte den halve Dag igaar med at ligge paa Rejse til Jer. Først vilde jeg have været med 10-11-Toget. Kl. 10 skylregnede det. Og jeg tænkte: Naa, saa venter jeg til 2,40. Det bedrer sig nok – Kl. 2 vandrede jeg fra Toldbodgade. Paa Kongens Nytorv Skybrud. Efter et lille Ophold i en Port – ikke en Droske var at opdrive – [ord slettet] drog√ jeg videre i Magsvejr. Nyt Skybrud i Vimmelskaftet. Nyt Ophold i en Port. Derefter kilede jeg i dejligt Solskinsvejr til Stationen og kom ikke mere end 3 Minutter for sent.

Forøvrigt havde Pontoppidan meldt at ville med ud til Jer som igaar. Men i Lørdags1 fik jeg Brev, at han var bleven forhindret. Han er, hvad Du maaske ikke véd, for faa Dage siden bleven Fader2 med den anden Kone.

Vilde Du være saa rar at lade mig vide, hvor i Danmark Hetna holder sit Indtog?

Hilsener

Din
P.N.

Det er sandt, Schlyters3 dukkede jo pludselig op i Kjøbenhavn. De var her kun to Dage. Saa blev de bortført af deres Vært, en muggen Hr. Larsen, der ikke kunde lide, de var sammen med andre. De havde haabet at komme til Helsingør og besøge Jer. Det blev der nu ikke Lejlighed til. Jeg har de venligste Hilsener at overbringe.

 
[1] i Lørdags: d.v.s. 14.7.1894. tilbage
[2] bleven Fader: til Else f. 7.7.1894 på Gammel Kongevej 141. tilbage
[3] Schlyters: Vilhelm Schlytter (1867-1919), norsk jurist. tilbage