Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
26. oktober 1889

herhjemme skriver vi da for hinanden

26 Okt. 89

Kære Pontoppidan!

Jeg takker for den store Ros, der er bleven mig tildel, men jeg er dog mest fornøjet over det gode Venskab, der udtaler sig gennem Artiklen1. Jeg skriver altsaa gærne adskillige Lovord paa Venskabets Regning, og særlig min "Betydelighed" har jeg jo nok adskillige Tvivl om; men herhjemme skriver vi da til syvende sidst2 for hinanden, saa 2 naar De synes om min Bog, saa er jeg godt hjulpen og naar De udtaler det offentlig, er det kun et Bevis paa venlige Følelser.

Altsaa mange Tak. Jeg haaber, De snart kommer hjem til os, jeg er√ meget ivrig efter at tale om Lundegårds Bog3 med Dem. Jeg tror nok, at han er trist ved intet at høre fra Dem.

Deres hengivne
Edvard Brandes

 
[1] Artiklen: anmeldelse af Edv. Brandes: En Politiker i Kjøbenhavns Børs-Tidende 25.10.1889. HP skriver også om romanen i "En Randbemærkning" 23.10. tilbage
[2] til syvende sidst: EdvB brug af denne sjældne form for talemåden "til syvende og sidst" er også registreret i skuespillet Et Brud fra 1885 (ODS). tilbage
[3] Bog: Röde prinsen, ett ungdomslif i stämningar, 1889. tilbage