Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
9. oktober 1889

Skamros til Karl Gjellerup

9/10 89

Kjære Dr. Brandes!

Megen Tak for Deres Venlighed. Men nu er jeg stedt i Forlegenhed. Jeg har i Formiddags fået Bud ude fra Pilealléen, hvor min Familje bor, at min Dreng er bleven syg i Nat, og før jeg har været derude og fået nærmere Besked, véd jeg jo ikke, hvorledes det forholder sig, om jeg mulig bliver nødt til at give Afkald på den Fornøjelse at komme til 2 Dem og høre den store Bjørns lille Bjørn læse op. Jeg beder Dem derfor ikke at vente på mig. Er Drengen nemlig alvorligere syg, tør jeg ikke lade hans Moder ene med ham. Jeg håber dog, at det ikke er så galt.

Jeg sidder netop og skamroser Gjellerup i en Dagbogs-Artikkel; for den Dagbog har jeg mindst af alt Råd til at forsømme.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan