Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Engtoftevej 3, København. 6. februar 1889

en særdeles glædelig Overraskelse

Engtoftevej 3
6/2 89.

Kjære Dr. Brandes !

Deres Meddelelse1 i Morges var mig en særdeles glædelig Overraskelse. Jeg vidste så lidt derom, at jeg tværtimod troede det håbløst at håbe mere. Jeg takker Dem meget, fordi De tænkte på at oplyse mig om min Fejltagelse – men især for Deres sikkert væsentlige Bidrag til det lykkelige Resultat.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Meddelelse: som ikke er bevaret. Den har sandsynligvis drejet sig om HPs første optagelse på Finansloven af 1.4.89 med 1.000 kr. tilbage