Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Matthæusgade 18, København. 21. november 1889

om Et Offer

Matthæusgade 18.
21/11 89.

Kjære Dr. Brandes!

Tak for Deres Indbydelse; det skal være mig en Glæde at komme.

Må jeg med det samme takke Dem for "Endymion"1 og endelig også for den smukke Omtale af min Skitse: "Af Dagens Krønike"2, som "Politiken" indeholdt.

Deres hengivene
H. Pontoppidan

 
[1] Endymion: roman af Verner von Heidenstam, oversat af Erna Juel-Hansen. Med en Indledning af Georg Brandes, 1889. Det modtagne eksemplar er bevaret i Skjerbæk Arkivet, men HP anmeldte så vidt vides aldrig bogen. tilbage
[2] Af Dagens Krønike: "Et Offer" i Maanedsskrift for Literatur, Kunst og Politik, fra septembernummeret, der udkom kort før 3.10.1889. Edvard Brandes anmeldte novellen i Politiken 27.10.1889. tilbage