Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Hotel Ålsgård, pr. Hellebæk. 17. april 1890

et År i Matthæusgade

17/4 90. Hôtel Ålsgård.
pr. Hellebæk.

Kære Dr. Brandes!

Først i Dag har jeg fået tilsendt "Politiken" for i Mandags med Anmeldelsen af "Skyer". Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har næret Frygt for, at De ikke skulde synes om denne Bog – måske fordi jeg selv, da jeg så' den trykt, ræddedes ved Synet af dens mange flade og tomme Sider. Desto mere opmuntrende har det været for mig at føle, at De alligevel har fundet den rosværdig, og desto taknemmeligere er jeg, fordi De alene har fremdraget, hvad godt 2 der findes i Bogen.

Jeg håber, det må lykkes mig, inden Sommeren kommer, at træffe Dem i Dr. Tværgade og aflevere det "Glædeligt Nytår", som jeg et Par Gange forgæves har søgt at lette mit Hjærte for1. Foreløbigt er jeg imidlertid bunden her i Hellebæk, hvor jeg bor sammen med min lille Datter, hvis Moder efter et to Måneders Sygeleje skulde have fuldstændig Ro og ikke måtte have Børnene omkring sig2. Her er – trods den indtrådte Kulde – udmærket at være for den, der i et År har boet i Matthæusgade.

Drachmann ser jeg oftere. Men han beder mig ikke hilse.

Hjærtelig Tak og venlige Hilsner

fra Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Der har altså ikke været nogen personlig kontakt mellem de to tidligere på året. tilbage
[2] Så hvor er sønnen? Hos morforældrene? tilbage