Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 13. juli 1900

Den ideale Rødhætte

13/7 1900

Kære Pontoppidan

Det maa snart kunne lønne sig at lade en privat Telefon lægge mellem Dem og mig! –

Indlagt Funch Thomsens Svar1 paa mit Brev2. – De vil heraf se, at han saare nødig udsætter Udgivelsen, men at han gør det, hvis det forlanges. – Nu er det altsaa Dem der har Ordet, enten i Brev til mig, eller til F. Th. – Læg Mærke til at F. Th. ikke med et Ord berører det at De har forpligtet Dem til ikke samtidig at udgive nogen Bog, dette Punkt lader vi derfor ganske roligt ligge. – [...] svare ja, hvis de to Bøger holdes ude fra hinanden, saaledes at min kommer til Efteraaret, J. Forlags til Foraaret, eller næste Efteraar, under det Vilkaar som jeg foreslog. Til Funch 2 Thomsen har jeg skrevet et Par Ord3, indlagt Kopi deraf. –

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Ernst Bojesen

 
[1] Svar: kendes ikke. tilbage
[2] Brev: brev 11.7.1900. tilbage
[3] et Par Ord: brev 13.7.1900. Det blev som HP ønskede: Lille Rødhætte udkom på Det nordiske Forlag 6.10.1900 og Det ideale Hjem på Jydsk Forlags-Forretning, Århus 11.12.1900. tilbage