Ernst Bojesen til Th. Funch Thomsen
11. juli 1900

Forfatteren ønsker min ud først


Kopi
11.VII.00

Kære Hr. Funch Thomsen

Ja, saa er der selvfølgelig ingen Grund for Dem til at overlade mig Pontoppidans Manuskript, men alligevel kommer vi til at arbejde lidt Haand i Haand. Sagen er den, at jeg jo ogsaa skal have en ny Bog1 ud af Pontoppidan (Størsteparten af Manuskriptet er færdigt og Resten faar jeg omkring 1. August). Denne Bog danner i sit Indhold Grundlaget for Forstaaelsen af Deres Bog, hvorfor Forfatteren ønsker min ud først.

Pontoppidan mener, at min skal komme tidligt paa Efteraaret og Deres da op mod Jul; men heri er jeg ikke enig med ham. De 2 ved – ligesom jeg – at det vilde være saare uheldigt om to Bøger af samme Forfatter, udgivne paa forskellige Forlag skal konkurrere paa samme Efteraarsmarked – ikke sandt? Jeg ser ingen anden Udvej i denne Sag end at Jydsk Forlag i dette Tilfælde maa vente med Udgivelsen enten til Foraaret, eller, hvis Forlaget ikke vil dette, da til næste Efteraar; i sidste Tilfælde vil jeg da forpligte mig til det Efteraar ikke at udgive nogen ny Bog af Forfatteren.

Selvfølgelig maa vi ved hvad Ændring vi end træffe tage Pontoppidan med paa Raad, idet jeg gaar ud fra, at vi maa respektere hans Fordring om Rækkefølgen, der er dikteret af Indholdet.

Jeg tænker at vi i al Fornuftighed ordner denne Sag.

Deres hengivne
Ernst Bojesen

 
[1] Bog: Lille Rødhætte. tilbage