Ernst Bojesen til Th. Funch Thomsen
6. juli 1900

de Pontoppidanske Oplag


Kopi
6/7 1900

Kære Hr. Funch Thomsen

Dette er en rent privat Forlagsskrivelse og dreier sig om den Bog1 af Pontoppidan, om hvilken jeg Aar og Dag har vidst, at De havde Løfte paa, og som De nu har faaet.

Pontoppidan var hos mig igaar, og som sædvanligt drøftede vi vore Sager; ved Omtalen af det Manuskript, som De har, yttrede han, at han stærkt betvivlede, at "Jydsk Forlag" var særlig glad over Bogen, og han saa et Tegn derpaa i det, at han intet har hørt fra Forlaget, trods 2 at det længe har havt Manuskriptet. Efter hvad han fortalte mig om Indholdet af Bogen, kan jeg tænke mig den Mulighed, at hans Tro er rigtig, thi den egner sig næppe til større Oplag, saaledes som De havde tænkt Dem. – Hvis denne Formodning er rigtig, stiller jeg mig til Disposition med at overtage Udgivelsen og overtage Forlagets Forpligtelser, selv om Bogen ikke byder Chance for Salg udover de sædvanlige Pontoppidanske Oplag. Jeg gør dette, fordi jeg ved, at jeg derved viser Pontoppidan en virkelig Tjeneste, idet han føler sig ilde tilmode ved, at De har faaet en Bog, der har Egenskaber, der mulig gør "Jysk Forlag" betænkelig ved at udgive den. Modtager "Jydsk Forlag["] mit Tilbud, der fremkommer med Pontoppidans Vidende, er 3 han ikke uvillig til at love Forlaget en anden Bog, der bedre maatte egne sig for Forlagets Tarv.

Selvfølgelig maa De gerne tale med de andre Bestyrelsesmedlemmer om denne Sag. –

Venlig Hilsen
Deres hengivne
Ernst Bojesen

 
[1] Bog: Det ideale Hjem. tilbage