Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Rørvig. 3. september 1900

et lille Tiggeri

p. t. Rørvig
pr Nykøbing Sj.
3de Septb. 1900.

Kære Bojesen!

Thiele har nu fået sidste Ark; Bogen1 bliver, med Titelblade etc, c 13 Ark.

At en så verdensrystende Begivenhed som Afslutningen af en Bog skulde kunne foregå uden et lille Tiggeri, havde De vel ikke ventet. Men forresten, – fik jeg ikke Lov til som i de gode, gamle Dage at hæve 350 Kr hos Dem pr. Måned? I så Fald er jeg jo utvivlsomt i min gode Ret til at erholde denne Sum, da vi jo nu er endog et godt Stykke inde i September.

I hvert Fald beder jeg Dem, om De vil bevise mig den Tjeneste at sende de 100 Kr med medfølgende Postanvisning efter dens Adresse2. Så må det gå med Resten, som det kan. Men med disse 100 Kr haster det vistnok.

Mange Hilsner

Deres hengivne
Pontoppidan.

 
[1] Bogen: Lille Rødhætte, der udkom 6.10.1900. tilbage
[2] den Adresse: Der må være tale om Marie Pontoppidans i Jyllinge – jf. næste brev; hun og børnene var flyttet hertil året før. tilbage