Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Rørvig. 11. september 1900

Efter Nytår

11 Septb 1900. Rørvig

Kære Direktør!

Tusind Tak for Penge og venlige Ord, og tilgiv, at jeg måtte sende Telegram; men jeg havde kun 50 Øre tilbage og kunde ikke vide, hvad Dag Kulden vilde drive os hjem. Det er dejligt at vide, at jeg blot behøver at hyle, så får jeg Penge hos Dem. Jeg føler mig derfor som en ren Aladdin nu. Jeg sender her Kvittering for de 350 Kr; men for de 100 Kr, der blev sendt til Jyllinge, har jeg jo ikke kvitteret.

Om vi bag i "Lille Rødhætte" skulde hænge en lille Bebudelse, Lykke-Per angående? Vi kunde jo gerne sætte: "Lykke-Per, Hefterne 5te og 6te Hefte, udkommer efter 2 Nytår", – eller noget lignende1.

Lodsoldermandens har jeg ikke set denne Gang; men jeg skal nok hilse, når jeg træffer dem. De veed vel, at "Faster" er død.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] lignende: der kom til at stå: "Lykke-Per V & VI udkommer efter Nytaar." V udkom i november 1909, VI i juni 1902. tilbage