Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 27. marts 1900

Tiggerstaven er vort egentlige Våben

d. 27de Marts 1900. Snertinge.

Kære Bojesen!

Min hjerteligste Tak for den værdifulde Forøgelse af min Bogsamling, hvorom det 1st Hefte af "Folkenes Historie" idag har givet mig Løfte. Til Lykke med det store Værk! Det bliver nok udmærket og for mig personlig til stor Nytte og Glæde.

Ak – jeg vilde ønske, jeg kunde ende mit Brev her! Men der er jo disse Penge, disse modbydelige Penge, disse Urtekræmmerregninger, der skal betales, dette Brændsel, der skal købes, disse mange Munde, der skal mættes. Ikke sandt, De kender disse Jammerskrig fra et halvhundrede Digtere-Stoddere foruden mig. Lidt Overdrivelse i al denne Digter-Sult er der jo gerne. Ofte skrives sådanne kvalfyldte Bønskrivelser om Penge med en Havannacigar i Munden, et fuldt Glas på Bordet og en køn Pige henne på Kanapéen. Men – lige meget – 2 Stoddere er vi, og Tiggerstaven er vort egentlige Våben. I den nærmest kommende Tid skal jeg virkelig bruge Penge, og ikke alene til Havannacigarer og Champagne og kønne Pi'er, men også til fornuftige Ting som et Guldur, en Silkekjole og en Udenlandsrejse. Foreløbigt kan jeg dog nøjes med 150 Kr. Jeg veed jo, at De rejser til Paris med det første. Når De først er ude af Landet, skal jeg nok klemme Kønig1 for Kronerne.

Og så Lykke på Rejse! Og kom godt hjem igen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] König: Christian König var Bojesens højre hånd og endte, fra 1907, som direktør for Norsk Gyldendal. tilbage