Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ved Amagerport 5. 24. juli 1924

glade for Deres Erindringer

Ved Amagerport 5.
Kbhvn. C.
24/7 24.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Tusind Tak for Deres venlige Tilsagn1! Det gjorde mig meget, meget glad. Altså betragter vi Spørgsmaalet om Honoraret afgjort med de 12000 Kr., og jeg er ganske enig med Dem i denne Beregning. Med Hensyn til Manuskriptets Art vilde jeg tro, at vore Læsere vilde være meget glade for Deres Erindringer, og da vi henvender os til samtlige Landets Biblioteker ang. Tegningen til den Serie, 2 vi kalder: "den nordiske" og som består af Bøger fra de nordiske Landes bedste Forfattere, vil det ikke kunne siges, at det store Publikum er blevet afskåret fra at få Deres Erindringer i Hænde. Jeg vil imidlertid ganske overlade det til Dem selv at tage Bestemmelse herom, kun beder jeg, at jeg må få endelig Besked om Manuskriptets Art inden d. 15. Aug., når Indbydelsen til den nordiske Serie udgives i Form af et Cirkulære, som naturligvis skal blive Dem tilsendt i Korrektur.

Iøvrigt tillader jeg mig en af de nærmeste Dage at tilsende Dem et Udkast til en Overenskomst mellem Dem og 3 Forlaget, idet jeg dog naturligvis overlader det til Dem, om De hellere selv vil affatte den fornødne Overenskomst.

Det gør mig meget ondt, at De stadig skal være plaget af disse Ansigtssmerter, som jo skal være en så frygtelig pinagtig Lidelse, og jeg takker Dem så meget hjerteligere som jeg forstår, hvor svært Arbejdet må falde Dem under Deres Sygdom.

Deres ærbødige og hengivne
Maria Behrens.

 
[1] Tilsagn: se brev fra cand.jur. K.J. Jensen til Pontoppidan 4.12.1925, hvori der gengives et skriftligt tilsagn, kaldet "slutseddel", underskrevet af HP og dateret 2.7.1924. I et brev fire dage senere kaldes slutsedlen "den omhandlede Kontrakt". Dokumentet har Maria Behrens givet bogtrykker H.V. Rasmussen i Nykøbing F. i håndpant. Noget tyder på at de to "kontrakter" er forfalskede. tilbage