Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ved Amagerport 5. 31. juli 1924

De tager mine Tilsagn for godt

Ved Amagerport 5.
Kbhvn. C.
[torsdag] 31/7 1924.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Mange Tak for Deres venlige Brev.

Tak også, fordi De så betænksomt overfor Forlaget først senere vil modtage Halvdelen af Deres Honorar. Jeg skal sende Dem en Check på første Halvdel, 6000 Kr. når jeg i Overmorgen kommer tilbage fra den Rejse til Nykjøbing F., som jeg står på Spring til i Dag. Men De må endelig ikke af Hensyn til Forlaget tænke på at lade disse 6000 Kr. henstå urørt; thi forretningsmæssig set vil Forlaget have så stor Gavn af Deres Deltagelse i anden Serie, at "Risikoen" slet ikke eksisterer, og personlig vilde jeg føle det pinligt, om jeg var gaaet med til noget sådant; 2 thi hvorfor skulde jeg regne med en "Godtgørelse" i det Øjeblik, dansk Litteratur havde lidt sit tungeste Tab og hvorledes skulde det kunde forenes med min dybe Taknemmelighed for Deres Velvilje? – Nej, Hr. Pontoppidan, lad os ikke tænke på en så sørgelig Mulighed! Jeg vil selvfølgelig ikke insistere på nogen Slags Kontrakt. Deres Ord er mig nok, og jeg er stolt af, at De også tager mine Tilsagn for godt. Det er mig en stor Glæde, at det bliver Mindebogen, vi faar Lov at udgive.

Jeg har adviseret min Bank ang. Udbetalingen, og jeg skal som sagt sende Dem den pågældende Check på Lørdag.

Med venligst Hilsen og Ønsket om en rigitg god Bedring.

Deres hengivne og ærbødige
Maria Behrens.