Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
4. august 1924 (første brev denne dag)

Honorarspørgsmålet

Hr. Henrik Pontoppidan!

Da jeg, grundet på en meget vigtig Konference med Bogtrykkeren, måtte blive i Nykjøbing F. til Søndag Aften, må jeg bede Dem tilgive Forsinkelsen. Honorarspørgsmålet skal nu blive bragt i Orden Mandag således, at De har Anvisningen Tirsdag.

Med ærbødig Hilsen

Deres hengivne
Maria Behrens.

[mandag] d. 4/8 1924.