Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ved Amagerport 5. 4. august 1924 (andet brev denne dag)

resterede kun de medf. 1000 Kr.

Ved Amagerport 5.
Kbhvn. C.
4/8 1924.

Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg er meget ulykkelig over at skulle synes uefterrettelig i Pengesager, så meget mere, som jeg netop har gjort alt for at oparbejde mig et godt Navn på dette Område. Men det lader til, at Uheldet skal være ude. Da jeg kom hjem i Morges lå der et Brev fra en af Forfatterne til Første Serie, – et sandt Nødskrig om et Forskud på 5000 Kr. Jeg anviste Pengene i den Tro, at min Partner i Firmaet, Overretsagfører Axel Larsen, som iflg. 2 Overenskomst skal medunderskrive Anvisninger på Honorarer, der vedkommer Budgettet for næste Serie, vilde være at træffe på sit Kontor. Han var imidlertid rejst til Jylland og kommer først hjem d. 7.–8. ds., og han havde efterladt en Besked, hvori han bad mig udstede Anvisningen til Dem af Kassekredit-Kontoen, der administreres af mig alene. Nu havde jeg imidlertid næsten udtømt denne med Anvisningen på de 5000; der resterede kun de medf. 1000 Kr., som jeg beder Dem tage imod indtil jeg kan få Overretsagføreren underrettet om det skete, og han kan sende mig sin Underskrift.

Det er Synd af mig at plage Dem med alle disse Kedsommeligheder, men jeg 3 måtte dog forklare Dem Sagen. Hele Uheldet skyldes, at jeg måtte blive på Falster en Dag længere end beregnet; thi Overretsagfører Larsen rejste først i Går Aftes.

Min eneste Trøst er, at jeg ikke forstyrrer Deres finansielle Dispositioner med disse Forsinkelser, og at De sikkert vil billige, at jeg hjalp en vanskeligstillet Mand med de 5000 Kr., som De burde have haft i Em., men som jeg nu må bede Dem vente på til allersenest Fredag. Jeg beder√ undskylde mange Gange, Hr. Pontoppidan; Fejlen er min, og den burde ikke være sket!

Deres hengivne og ærbødige
Maria Behrens.