K.J. Jensen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ø. Farimagsgade 12. 8. december 1925

aldrig tidligere udgivet

[trykt:] Cand.jur. K.J. Jensen, Ø. Farimagsgade 12, 4 Sal. Tlfon Øbro 3623x
8–12–1925.

Herr. Forfatter H. Pontoppidan.

I Besiddelse af Deres ærede Brev1 af 4 d.M., om hvis Indholds Rigtighed jeg ikke har nogen Grund til at tvivle, tillader jeg mig at meddele, at den omhandlede Kontrakt er underskrevet (Henrik Pontoppidan) og forsynet med to Underskrifter til Vitterlighed vist (H Briem og M Bech)

Jeg har netop nu modtaget en Genpart af en anden Kontrakt om "en aldrig tidligere udgivet Bog, hvis Titel foreløbig ikke er fundet", underskrevet Dyrnæs pr. Jægerspris den 3. Juli 1924. (H. Pontoppidan). Jeg maa efter Deres Brev gaa ud fra, at denne Kontrakt ikke er bedre end2 den førstnævnte, og tillader mig at imødese en behagelig 2 Udtalelse herom. Jeg skal gerne fremsende en Afskrift af begge Kontrakterne, men det var maaske rigtigst, at jeg præsenterede Dem de nævnte Dokumenter tilligemed et Brev fra Frk. Behrens. Jeg vil gerne personlig opsøge Dem, naar dette maatte være Dem belejligt.

Ærbødigst
K.J. Jensen

 
[1] Brev: kendes ikke. Formentlig har Pontoppidan i brevet fralagt sig kendskab til "kontrakten" og betragtet den som et falskneri. tilbage
[2] ikke bedre end: d.v.s. ligeså falsk som tilbage