Tage Skou-Hansen

(1925-2015). Da forfatteren Tage Skou-Hansen som ung studerede til magistergraden i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet, bestemte hans vejleder, professor Paul Krüger, at Skou-Hansen skulle skrive speciale om den norske forfatter Hans E. Kinck. Under et studieophold på Lysebu fordybede Skou-Hansen sig i arkiverne på universitetsbiblioteket i Oslo og læste blandt andet de breve fra Kinck til Pontoppidan der beroede her. Men i selve Kincks forfatterskab kørte han død og blev enig med Krüger om at skifte emne til Henrik Pontoppidan. Det resulterede i en magisterafhandling i 1950. Vi gengiver her med tilladelse to senere artikler der afspejler hans synspunkter og vurderinger.

1952 "Fornægteren", Heretica 5. årg. nr. 4, 1952. Den blev første gang optrykt i Møder med danske Digtere, 1958. En amputeret udgave blev bragt i Knut Ahnlund (ed.): Omkring Lykke-Per, 1971, hvor bl. a. hele det indledende afsnit er udeladt.

1964 "Tidskritikeren Pontoppidan", Dansk Udsyn 44. årg. nr. 1.

I 1950, året for magisterkonferensen, offentliggjorde Tage Skou-Hansen i tidsskriftet Heretica en artikel, "Forsvar for prosaen". Heri skriver han ganske kort om Pontoppidan i modsætning til J.P. Jacobsen:

Som modsætning til Jacobsens lyriske stil står den rent episke fortællemåde hos Henrik Pontoppidan. Pontoppidan ejer ingen nyskabende sproglig evne. Han bruger sproget ganske som det foreligger. Det er indholdet der bærer ordene oppe, ikke omvendt. Pontoppidan anvender sjældent ord, som tiltrækker sig opmærksomheden for deres egen skyld, tværtimod har han forkærlighed for de gængse vendinger med rod i en prøvet vedtægt. Han forjager sig ikke, men han tøver heller ikke for at finde et særlig præcist ord. Han arbejder på at gøre sproget til ét med sagen, på at lade stilen som selvstændig faktor helt forsvinde. Hvor det er lykkedes sanses den ikke mere. Tingene træder igennem den.

I 2003 skrev Skou-Hansen en efterskrift "Den store puritaner" til optrykket af sidste bind af Pontoppidans Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser.