Artikler af Lise Præstgaard Andersen

"Henrik Pontoppidans forfatterskab og den tyske vitalisme", symposium 2007.

Efterskrift til Der königliche Gast, 2017.

Henrik Pontoppidans femme fatale-skikkelser, uddrag af Sorte damer (1990) med indledning (2018).

Anmeldelse af Rasmus Vangshardt: Livets febrile hemmeligheder. Et litterært slægtskab mellem Henrik Pontoppidan og Thomas Mann IN: Nordica 34 (2017) side 282-287.

"Den kæmpende ateisme, fremskridtstro – og meningstab" IN: Nordica 36 (2020) side 103-128.

Anmeldelse af Flemming Behrendt: Livrusen. En bog om Henrik Pontoppidan. IN: Nordica 36 (2020) side 221-225.

Svar til Flemming Behrendt på hans kritik af anmeldelsen af Livsrusen.