Artikler m.v. af Morten Pontoppidan

1878-91: Almanak.

1885: Anmeldelse i Tidens Strøm af C. Lange: Om Sindsbevægelser.

1888: Mindetale over Marie Pontoppidan.

1901: "Vigilia", Frit Vidnesbyrd, 18.8.1901.

1912: "C. Hostrup i Frederiksborg", Fra Frederiksborg Amt, 1912.

1922: "Brat af Slaget rammet", fra Minder og Oplevelser.

1924: "Lidt om min Farfader Præsten Børge Pontoppidan", Gads Danske Magasin.

1927: "Fra Henrik Pontoppidans Barndom og Ungdom", Gads Danske Magasin, 1927.

1929: "Fra Præsten Dines Pontoppidans Liv og Gerning", Præstehistoriske Samlinger, 1929.