Børge Kristiansen

(f. 1942), mag.art. og dr.phil., er professor emeritus i tysk litteratur. Hans disputats fra 1978 omhandler Thomas Manns Zauberberg und Schopenhauers Metaphysik. 2007 udgav han bogen 'At blive sig selv' og 'At være sig selv'. En undersøgelse af Henrik Pontoppidans identitetsfilosofi i romanen Lykke-Per i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi. 2013 udkom Thomas Mann. Digtning og tankeverden på Rosenkilde & Bahnhof. Til dette netsted har han bidraget med følgende artikler og afhandlinger:

2003: "Vi lægger vort liv for hendes Klumpfod". Henrik Pontoppidans lille roman Den gamle Adam. En Fortolkning i lyset af Schopenhauers metafysik.

2003: Henrik Pontoppidan og Morten Luther. Om forholdet mellem den kristne syndsforestilling og selvantagelsesforløbet i Lykke-Per. En arbejdshypotese.

2003: Trahimur. Om frihed og skæbne hos Henrik Pontoppidan. Et foredrag.

2007: Subjektivitetens Forsigværen. Oplæg under symposiet "Europæeren Pontoppidan".

2014: Den gamle Adam i antropologisk kontekst.

Se endvidere Jan Hedegaards interview i Berlingske Tidende med Børge Kristiansen om forholdet mellem Thomas Mann og Pontoppidan.