Ola Hansson

(1860-1925), svensk forfatter. Debuterede 1884 med Dikter. Bosat i Tyskland fra 1889. Skrev derefter på både svensk og tysk. Hans essay om Nietzsche blev således udgivet på tysk, men i 1997 udgaves en svensk version i en samling af hans Lyrik och essayer. Den blev i 1890 oversat til dansk-norsk af Arne Garborg.

Bekendtskabet med Pontoppidan er tidligst bevidnet i 1884 hvor det af et brev (21.3.) fra Hansson til Hans Larsson fremgår at OH skulle have oversat Landsbybilleder til svensk1. Han er underrettet om Pontoppidans planer om "en större roman". Fra samme år stammer en dedikation i Hanssons debutbog, Dikter: "Henrik Pontoppidan med särskild högaktning".

Han skrev i november 1884, i Aftonbladet, "En dansk folklifsskildrare. Kritisk studie" (25 og 31/10, 3/11), (genop?)trykt i Literära silhouetter, Stockholm 1885 og Samlade skrifter, Andra Delen, 1926, s.31-48.

I 1887 (tidspunkt?) sendte Hansson sin Sensitiva Amorosa med dedikation til Pontoppidan der både i maj 1887, i brev til Lundegård, og i november 1890, i et brev til Gustav Philipsen, efterlyser Hanssons opholdssted, begge gange uden at få svar.

Peter Nansen introducerede Hansson i sit tidsskrift Af Dagen Krønike og oversatte hans Skæbnenoveller (1890) til Philipsens Forlag.

Se videre om hans forhold til Pontoppidan kapitel 9 i Livsrusen. En studiebog om Henrik Pontoppidan; e-bog fra Gads forlag 2019.

 
[1] Från landsbygden, Stockholm 1885 var oversat af E. Lundquist. tilbage