Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Louisenstrasse 51, Berlin. 18. november 1890

Frk Løtzsch har oftere afskrevet for mig

18/11 90. Louisenstrasse 51
Qgb.1 I
Berlin
N. W.

Kære Hr. Philipsen!

Nu er De vist snart utålmodig efter at høre noget fra mig. Som De af Overskriften vil se, har jeg slået mig ned i Berlin og agter ikke foreløbigt at lade mig fordrive herfra. Jeg har fundet en hyggelig Hybel i Nærheden af Thiergarten, der er blevet mit Sværmeri; i snart en Måned har jeg nu vandret mine daglige, dybsindige Rundtoure i dens Alléer. Af samme Grund er der kommet god Grøde i min "Muld", og De vil inden længe få en mægtig Sending; – dog må jeg bede Dem om forinden at gøre mig en Tjeneste. Flere Steder har jeg måttet lade Pletter stå åbne, fordi jeg ikke 2 længer nøjagtigt husker Udtryk, Ord, Vendinger o.s.v.√ i den Del af Manuskriptet, De har liggende hos Dem, altså fra Side 1 til Side 87. Vilde det være meget ublufærdigt af mig at bede Dem på min Regning at foranstalte en Afskrift af denne Del og så at sende mig denne Afskrift? På Hjørnet af Gl. Kongevej og Petersens Passage2, i Stuen, bor et Kvindemenneske, Frk Løtzsch3, der oftere har afskrevet for mig og gør det meget nydeligt, meget akkurat og meget billigt. Af den Del, jeg har her, lader jeg selv tage en Afskrift, da jeg opdager, at jeg ikke kan undvære at have hele Historien hos mig. Jeg føler ofte under Udarbejdelsen Trang til at kaste et lille Blik tilbage, og det er jo også sikrest at have to Expl. –

Af "Krøniker" har jeg læst et Par Anmeldelser, og efter disse at dømme er den lille Bog jo bleven ret vel modtaget. Det skulde glæde mig, i Fald De ikke skulde få Tab af den; mere tør man vel ikke 3 håbe.

Jeg burde for længe siden have sagt Dem Tak for de 200 Kr, De bragte min Kone. Men jeg håber, at hun har gjort det for mig.

Med venlige Hilsner
Deres forbundne
H Pontoppidan

De skulde vel ikke vide, hvor den svenske Forfatter Ole Hansson befinder sig i denne Verden? Jeg véd jo, at De er hans Forlægger.

 
[1] Qgb.: forkortelse for Quergebäude. tilbage
[2] Petersens Passage: nuv. Skt. Jørgens Allé. tilbage
[3] Frk Løtzsch: enten Anna Sophia Elise Mariane Lötsch, f. 7.4.1862, eller hendes søster Hansine Amalie, f. 8.8.1864. De boede iflg. folketællingen 1.2.1890 Gl. Kongevej 9, stuen, hvor faderen, skrædermester Adamus Lötsch, havde detailhandel. Han var født 1820 i Varasd i Ungarn (nuv. Vara·din i Kroatien), og blev dansk gift i 1859. Familien tilhørte den tyske St. Petri menighed i København. tilbage