Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra København. 20. september 1890

Krøniker Fremtidens Literatur

20d Septb. 90. Kjbhvn

Kære Hr. Philipsen!

Det gør mig meget ondt, at De ikke har ønsket at overtage Forlaget af mine "Krøniker"; – det gør mig ondt, fordi jeg troer, at det samlede Værk en Gang vil få varig Værdi; og hvad jeg for Fremtiden frembringer af Ting, jeg mener at have Interesse udover Døgnet, vilde jeg gærne betro netop til Deres Varetægt.

Dersom det alene er Hensynet 2 til Bogtrykker Bagge, der hindrer Dem, da skal dette ikke komme til at trykke Dem. Jeg beder Dem betragte de tilsendte Ark som Manuskript, og jeg overlader gærne al Bestemmelse med Hensyn til Udstyret til Dem; – kun Billederne vil jeg endnu nødig have; men fastholder De Betingelsen om Billeder, giver jeg Køb også på dette Punkt.

Gid De nu vilde lade Dem blødgøre. Og gid De strax vilde tage Dem af Bogen, da det er mig meget om at gøre at få den ud hurtigst muligt. Der synes mig nemlig at være noget nyt i denne Bog, noget, der peger hen imod den√ Retning, hvori Fremtidens Literatur vil komme til at gå – og i disse Dage, hvor "dansk" 3 og "norsk" er på Tapetet, vilde jeg gærne vise mig med noget, der er hentet fra en Mark, som Nordmændene endnu ikke har gennemtrampet med deres brede Ben.

Bagge kan ikke finde det underligt, at hans Sats ikke bliver benyttet, dersom der i Stedet bliver anvendt Schwabacher-Typer1. Denne Skrift har han nemlig så godt som slet ikke.

I Håb om snart at høre fra Dem, forbliver jeg

Deres ærb. hengivne
H Pontoppidan

 
[1] Schwabacher-Typer: en gotisk skrifttype, der findes i mange tyske bogtryk i slutningen af 1400-tallet. Den vandt indpas igen i slutningen af 1800-tallet, men mest i tysktalende lande. Krøniker blev trykt med denne skrift hos Thieles bogtrykkeri på P.G. Philipsens forlag. tilbage