Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 26. november 1890

en Forberedelse til "Muld"s Succes

26 Novb 90

Kære Hr. Pontoppidan!

Samtidig med disse Linier vil De modtage en Afskrift af de hos mig beroende Afsnit af "Muld". Det glæder mig meget at høre, at De har det godt derovre og at Værket skrider frem. Det er jo ogsaa snart paa Tiden at begynde paa Trykningen, hvis Bogen skal ud i Foraaret 91, men før omtrent Halvdelen er færdig fra Deres Haand, gaar det ikke an at tage fat. Det ske da snart!

Med "Krøniker"s Afsætning er jeg lidt over mellemfornøjet; jeg tror Folk synes om Bogen. De udprægede literære√ Højreblade som "Avisen" og "Morgenbladet" har været 2 forargede; derimod har andre Højreblade som Berlingske og Nationaltidende været meget elskværdige. Politiken og Børstidende har De vel set; mest begejstret har Aftonbladet i Stockholm været. I det hele taget ganske skikkeligt og en Forberedelse til "Muld"s store Sukces.

Ola Hansson kender jeg ikke mere; jeg stillede mig køligt til ham efter hans Optræden mod Georg Brandes; dette tog han som Anledning til et vist ret bittert Fjendskab, jeg har kunnet mærke paa flere Maader; jo mindre jeg hører til ham, des gladere er jeg. Kan De faae nogen Glæde af ham i den fremmede Stad, er det jo en anden Sag, men jeg aner ikke, hvor han bor.

Der var nok noget andet, jeg vilde skrevet om; men det gemmer jeg til en anden Gang.

Med venlig Hilsen
Deres forbundne
P.G. Philipsen