Literatur

"Smaa Romaner", af Henrik Pontoppidan, I. "Ung Elskov". Den Gyldendalske Boghandels Forlag.

I det forulykkede "Ude og Hjemme", der med særlig Kjærlighed tog sig af vor nyeste Literaturs Kraft-Impressionist, findes under Mærket Rusticus en Fortælling med Titlen "Fra Landet; Pige Marthas Historie". Det er denne, der her fremtræder i omarbejdet Skikkelse og med det rette Forfatternavn. Etiketten "Idyl" er brugt ironisk eller ogsaa ifølge Derivationen1 lucus a non lucendo2 thi noget mindre Idyllisk end Historien om en Bondepige, der tager Livet af sig, fordi hun i idealistisk Sværmeri har hengivet sig til en Slyngel af en Student istedet for at blive sin socialt ligestillede Kjæreste tro, er det vanskeligt at tænke sig. Forøvrigt skulde man, før man er naaet til Bogens sidste Sider, forsværger, at denne Historie var et Foster af den Pontoppidan'ske Muse. Den er lidt mat og langtrukken af og til, men til Gengjæld fortalt jævnt og ligefrem, uden Affektation, uden mystiske Huller og vilde Spring i Fremstillingen. Ikke Spor af Tendens til at løfte vore skikkelige Bønders Liv og Færd op i det høitidsfuldt Storladne og drappere dem med Sagaens imponerende Skrud. Som sagt – indtil de sidste Sider, hvor Heltindens gamle Moder fremkalder Katastrofen ved at slaa en Volte, der er ligesaa umulig i psykologisk Henseende som meningsløs, naar den skal forklares ud af den foreliggende Situation. Men med Undtagelse af dette ene, rigtignok ikke uvæsentlige Punkt betegner, som ovenfor antydet, "Ung Elskov" et betydeligt Fremskridt hos Forfatteren i Retning af sund Fornuft.

 
[1] Derivationen: (lat.) afledningen. tilbage
[2] lucus a non lucendo: en ikke oplysende ordafledning. tilbage