Anmeldelse af Landsbybilleder

Herman Bang i Tillæg til Nationaltidende 29.12.1883:

Henrik Pontoppidan er ikke nogen særlig dyb eller stærkt levende Personlighed. Han naar derfor ikke meget langt ned i Skildringen af den menneskelige Sjæls Rørelser. Men alt, hvad han fortæller og ved at sige, er saa gjennemtrængt, saa farvet af en helt bestemt Kreds' Liv og Syn, at det foreløbig selv med sin forholdsvise Overfladiskhed vækker vor livlige Interesse.

læs hele anmeldelsen.

Otto Borchsenius i Ude og Hjemme 20.1.1884:

Skjønt utvivlsomt Demokrat i sin hele Tankegang, er han aabenbart for meget Satiriker til at give sin Tro paa og Kjærlighed til Landbefolkningen et alt for positivt Udtryk. Han lader helst sit Sindelag skinne igjennem ved at fremstille Nøden og Ulykken derude (…) Det vil blive interessant at se, naar han en Gang tror sig stærk nok til at tale lige ud af et varmt Hjærte.

læs hele anmeldelsen.