Skandinaviske kunstnermøder

Det første af slagsen blev afholdt "ved midsommertid1" i 1872. Det fandt sted under den nordiske industriudstilling som den 15-årige Pontoppidan besøgte sammen med sin onkel Isaak på vej til Møen.

Andet gang et sådant møde blev holdt i København2, var mandag 2.–torsdag 5. juli 1883 med omkr. 70 udenlandske deltagere. Det skete forbindelse med "Den nordiske Kunstudstilling" der fandt sted i hele stueetagen på Charlottenborg fra 2. juli. Der var af Xylograf F.Hendriksen udarbejdet et "illustreret Katalog" med omkr. 100 afbildninger ud af de ialt 750 værker hvoraf halvdelen danske. Blandt dem var (genudstillingen af) Krøyers Italienske Hattemagere (1881; til salg for 3.000 kr – det blev købt af tobaksfabrikant Hirschsprung), Venzel Tornøes En Eftermiddag i Dyrehaven (3.000 kr.), Anna Anchers En blind Kone og Kristian Zahrtmanns Dronning Sofie Amalies Død (årstal og pris ikke oplyst i kataloget).

Mødet bestod af udflugter og middage. Vejret var varmt og tørt: "Juli, 'Aarets rige, varme Hjærte', som Chr. Winther en Gang har kaldt Maaneden, har ikke gjort sit Navn til Skamme, og Gjæsterne have forhaabenlig fundet, at deres Værters Hjærtevarm stod paa Højde med Naturens". Til åbningen havde Holger Drachmann skrevet en kantate til musik af Niels W. Gade. Torsdag var det Kunstnerforeningen af 5. November [nemlig 1843] der var vært for en udflugt "med eget Dampskib" til Skodsborg. 250 kunstnere deltog. Efter frokosten gik turen i vogne gennem Dyrehaven til Klampenborg hvor der ved Kirsten Pils Kilde blev drukket "Rystetoddy". Dagen sluttede med Middag i den lokale teatersal "med uendelig mange Taler, men ingen Sange". Festen gav et gedigent underskud der måtte dækkes af foreningens byggefond3.

Det havde været Pontoppidan idé at deltage i kunstnermødet, jf. moderens omtale heraf i brev af 25.4.1883. Sikker har han dog ikke været, jf. brev af ukendt dato til F. Henriksen. Men sagen blev afgjort af udarbejdelse og trykning i Ude og Hjemme af fortællingen "En Kjærlighedshistorie" der over to numre udkom omkring kunstnermødet, og Pontoppidan var, sin vane tro, ikke færdig med manuskriptet førend i sidste øjeblik (se hans breve til Borchsenius her). Som kompensation tog han senere på måneden op til kunstnerne på Skagen.

 

Hostrup og Schandorff var til stede. Krøyer, Tuxen. Josephson holdt bordtale (i bogstavelig forstand: han stod uinviteret op på bordet) under festmiddag på d'Angleterre. ]
Kilde[ Julius Lange: Billedkunst, 1884, s. 512-533; 2001 Brummer, s. 115, ]

 
[1] 1872: iflg. Vald. Petersen: Xylograf F. Hendriksen, 1963, s. 222. tilbage
[2] København: I 1881 var der skandinavisk udstilling i Göteborg. tilbage
[3] Kilde: Julius Clausen 1902, s. 137.s Clausen tilbage