Uglen

I almindelighed står uglen som symbol for klogskab, men det er ikke helt sådan Pontoppidan bruger det. Bedst kendt er digtet til Georg Brandes i 1912. Her lægger Pontoppidan sin måske-mening om Georg Brandes' hele virke i munden/næbbet på uglen og kalder dette "Ugledigt" et "Skrig".

I et brev til Harald Nielsen skriver Pontoppidan i 1911 om dennes anmeldelse i 1907 af skuespillet Asgaardsrejen at Harald Nielsen "har læst [det] med Ugleøjne", dvs overkritisk. Kaster brugen af dette udtryk et lys fremover på Brandes-digtet?